Euver ós

’t idee veur de oprichting van ein vastelaovesvereninging ontsjting in Januari 1952 in café Herman Smeets aan de Mert in Berg. Onger ’t genot van ein lekker glaeske beer besjlaote inkele sjtamgaste om ein vastelaovesvereniging op te richte.  Dees initiatiefnummers wore Martinus Loenders, Sef Strous, Herman Vosdellen, Jac Louwarts, Frans Reulen, Ton Smeets en Jac van de Laar, de toenmalige gemeintesecretaris. Deze lètste sjreef op de achterkantj van ein sjilderiej de oprichtingsakte die waerde óngerteikend door de initiatiefnummers. Volges de euverlevering waerde de naam “De Berggeite” gelanceerd door meister Hermans. De eerste Prins meljde zich sjpontaan vanachter de toeptaofel, dit woor Jeu van Nelis vanne Hei (Mathieu Hendriks) en de eerste Vorst woor Martinus Loenders. Sjnieder Sjang Peeters maakte de eerste sjteke veur de Raod van 11.

’t Volgende vastelaovesjaor in 1953 waerde d’r geine vasteloavend gevierd in verbandj met de watersnoodramp dae Nederlandj trof maar in 1954 ging ’t definitief loos met Prins Ton Smeets. Ton Smeets noom in 1956 ’t Vorstsjap euver van Martinus Loenders. In eerste instantie besjting de vereniging allein oet de Prins, Vorst en Raod van 11. In ein later stadium noom de vereniging get grootsere vorme aan en kósjte ouch luuj boete de Raod van 11 lid waere van de vastelaovesvereniging. In 1973 verkreeg de vereniging rechtspersoonlijkheid toen de statute officieel waerde vasgelag.

De eerste 10 jaor besjtinge de activiteite van de vereniging hoofdzakelijk oet ‘t organisere van ein Prinsebal, Aad-wieverbal, bal-aovende tiedes de vastelaovesdaag en ’t organisere van eine kinjeroptoch op vastelaoveszunjig. De eerste grote optoch waerde georganiseerd in 1963 bie gelaegenheid van ‘t 11-jaorig besjtaon van de Berggeite. Ouch waerde dit jaor de eerste vastelaoves zitting gehaaje met buutes van burgemeister Heemskerk en Pierre Cnoops. Jaore langk wore dees aovende zeer succesvol maar toen de belangsjtelling get terök begósj te loupe waerde gestart mèt de welbekende Berger Artieste aovende die lange tied in de sjmaak van ’t publiek bleve valle.

Organisere zit de Berggeite in de genen. Zo waerde in 1966 al ein flinke bedraag (fl. 1.111,–) ingezameld veur ein landelijke actie veur ’t gehandicapte kind. In 1973 waerde ein grote actie opgezat mèt es doel ’t oprichte van ein kinjerboerderie bie de sjool veur gehandicapte kinjer in Berg. Dees actie leverde maar leefs fl. 17.195,– op.

Ter gelaegenheid van ‘t 2 x 11 jaorig jubileum in 1974 waerde aan de Berger gemeinsjap de Berggeit aangebaoje, sjtaond op eine hoge sokkel kósj de geit ’t doon en laote van häör óngerdane ’t hele jaor bekieke, get wat ze hede ten dage nach altied duit aan de bek bie de harmeniezaal.

In 1985 waerde ‘t 3 x 11 jaorig jubileum op grootse wieze gevierd mét eine Berger artieste aovend en ein grootse boerebroelof. (Bron veur ’t baovesjtaonde is de Vastelaovesgezet “Geitevoor” oet 1985 oet ein artikel van de toenmalige veurzitter Jan Rutten).

Nao ’t jubileumjaor  ging ’t hel Bergaaf mét de Berggeite. Maar leefs 4 jaor waerde d’r geine Prins oetgeroope tot det in 1989 ein aantal jóng men d’r weer de sjouwers ónger sjtoke. Rindert Kroos, Marcel van Birgelen, Jo op het Veld en Peter Ickenroth pakte de draod weer op en in 1990 sjting d’r weer eine Prins in de persoon van Marcel van Birgelen. Toen eine grote groep jóngere vanoet Jong Nederland zich bie de nuuj initiatiefnummers aansjloote waas d’r weer ein breid fundament gelag wo de vereniging in zien huidige vorm nag altied op boewt.

Zo kósj d’r in 1996 weer ein fantastisch 4 x 11 jubileumfees ware gehaje in de sjporthal van de Bergerac. De jubileumreceptie woor zo aagelaaje vól det de gecontracteerde band “Fietsefreem” neet wiejer kwoom dan ’t sjpele van de touche. Gesjtimuleerd door dit succes sjreve de Berggeite zich in veur ’t organisere van ’t BCL treffe in 1999. Dit waerde de vereniging toegeweze en ouch dit fees waerde ein groot succes. Raeje óm nach ein trepke hoger te gaon in de vorm van de organisatie van ’t LVK in 2004. Ein geweldig paviljoen waerde opgeboewd in ’t Räötje en väöle doezende luuj vónje häöre waeg nao de LVK finale die waerde gewónne door ’t duo Paul en Leo met ’t liedje Twieëmoal aafgezeëg (en nog te kót). De zaoterdigaovend kreeg dees finale ein vervolg in de vorm van ein aovendvullend programma mét René Froger.

In 2007 waerde ‘t 5 x 11 jaorig jubileum gevierd ouch weer in de sjporthal van de Bergerac. Uniek wore de optraejes op zaoterdigaovend, dit wore namelijke alle LVK winnaars oet ’t verleje en de aovend waerde gepresenteerd door “good old” Alf Poell.

Door de jaore haer zeen ouch geleefd en gevreesd  de receptiebezeuke die de Berggeite doon bie häör collega vastelaovend vereniginge. Ongersjteund door de väöle  acts in de vorm van Geine Aom, Marc&Erwin, Prinseleedjes en nag väöl meer waerd d’r op de bühne altied waal ein feesje geboewd. De vrees ligkt dan meistal bie de organiserende vereniging omdet dees feesjes ouch wat tied betröf waal ‘ns oet de handj kènne loupe.

En dit is in ’t kort wat de Berggeite wore, zeen en altied zulle blieve, ein sjpontane vereniging die geit door diek en dun en altied is te porre veur ein feesje. Good samegevat in de sjpreuk van Aad Prins Erwin oet 2001: Berg op, Berg aaf, Berg Geit, Alaaf !

Mit dank aan Aad Prins Marc van Hagen