Aad Prinse

Ongersjtaond zeen alle Aad Prinse van CV de Berggeite te bekieke.
Veer bedanke Thei Janissen veur ’t aanlevere van eine groot deil van de foto’s!

Höb geer aanvullende informatie?
Sjtuur dan ein berich nao pr@cvdeberggeite.nl

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

2023 · Don I (Denissen)

“Veer wachte neet op later”

2020 · Ruud II (Maessen)

“Volg diene Druim, dae wét de waeg”

2019 · Sandy I (Fox)

“Fox Geit Geheit!”

2017 ∙ Rogér II (Peters)

“Bal aane kantj, Scepter inne handj”

2016 ∙ Fred I (Dohmen)

“Sjäöre en Blère, mit Träöt en Vaere!”

2015 ∙ Stefan I (Smeets)

“Geit neet, besteit neet”

2014 ∙ Antoon I (Jacobs)

“De toon is gezat”

2013 · Marco I (Slangen)

“Ut Geit wie ut geit”

2012 ∙ Patrick I (Kurstjens)

“Wat d’r ouch geit gebeure, vanaaf noe sjpuite veer allein nog vastelaoveskleure!”

2011 ∙ Frank I (Konings)

“’t hoof neet väöl te zeen, es ’t maar lekker is!”

2010 ∙ Pascal I (Heemels)

“Auto’s aan de kantj, vastelaovend in ut Geitelandj”

2009 ∙ Ruud I (Slangen)

“Alles kump good”

2008 ∙ Rick I (Tinnemans)

“Mit wage en meziek, zeen veer ein Geit te riek!”

2007 ∙ Niels I (Hendriks)

“Same gaon veer Berg verzette”

2006 ∙ Erik I (Janssens)

“Es dees Berggeit dreijt, is d’r geine meer dae sjtil sjteit”

2005 ∙ Maurice I (Beurskens)

“Mit wien en kees, vastelaovend same ein groot fees!”

2004 ∙ Luvic I (Suylen)

“Effkes neet aan sjool dinke, maar zinge, sjpringe en ein pilske drinke”

2003 ∙ René I (Wolters)

“Ein Berggeit geit wo deze scepter zjweit”

2001 ∙ Erwin I (Bonné)

“Berg op, berg aaf Berg geit alaaf”

2000 ∙ Ronald I (Schidlo)

“Half zaat is zunj geld”

1999 ∙ Paul II (Bruijnen)

“Mit sjpas en muziek trekke veer door ’t Geiteriek”

1998 ∙ Rolf I (Joosten)

“Sjpas mit dae kwas”

1997 ∙ Henri I (Cruijsberg)

“Sjpeel mit dae bal en vier carnaval”

1996 ∙ Rogér I (Bekkers)

“Bak ze broen en gaef ‘m van ketoen”

1995 ∙ Cor I (Heeskens)

“Waat veer doon, doon veer same”

1994 ∙ Marc I (van Hagen)

“Sjpeel mit det sjpeel”

1993 ∙ Tjeu III (Rutjens)

“Laot gaon, laot gaon, Asjwoonsdig is alles gedaon”

1992 ∙ Jan II (Peters)

“Mit Prins Jan de rijmer en dichter zeen dees daag heel get lichter”

1991 ∙ Marc I (Hermans)

“Lach dans zing en sjpring”

1990 ∙ Marcel I (van Birgelen)

Ich zit noe mien werk aan de kantj en trik drie daag mit uch door ’t Geitelandj”

1985 ∙ Pierre II (Lowis)

“Det mot kinne”

1984 ∙ Ton II (Peters)

“Sjtaot neet aan de kantj, mer trek mit Prins Ton door ’t Geitelandj”

1983 ∙ Edwin I (Smeets)

“Wie gezag, toet vannach”

1982 ∙ Geerd I (Peters)

“Berggeit, Prins of vors, veer lieje dees daag geine dors”

1981 ∙ Har II (Peters)

“Mit Har veul lol en gein, zowaal veur groot es klein”

1980 ∙ Prins Ger I (Timmermans)

“Mit Ger veurop, sjteit Berg op z’nne kop”

1979 ∙ Broer I (Eurlings)

“Erm of riek, allemaol geliek”

1978 ∙ Har I (Korsten)

“Neet zeivere maar oetzoepe”

1977 ∙ Paul I (Eurlings)

“Doot allemaol mit, mit Paul blief geer fit”

1976 ∙ Pierre I (Konings)

“Gein gesjtotter, mit Pierre geit ut vlotter”

1975 ∙ Boy I (Heynen)

“Mit Boy aan de kop, gaeve veer ’t neet op”

1974 ∙ Lei I (Cuypers)

“Veer zeuke ’t plezeer op mit Lei van Lerop”

1973 ∙ Jan II (van der Vorst)

“Veer laote os neet lompe, desnoods op de klompe”

1972 ∙ Chris I (Hochstenbach)

“Laot gaon, Berg blief altied besjtaon”

1971 ∙ Jo III (Peters)

“Pak aan, de sjmale is d’r aan”

1969 ∙ Jo II (Westheim)

“Dees daag gein bon”

1968 ∙ Tjeu II (Pleunis)

“Zoep uch neet sjtomzaat, mer haaj um goot naat”

1967 ∙ Wiel I (van Ophoven)

“Sjlaon aan, beet”

1966 ∙ Rie I (Bonné)

“Waat ein waer mit Harry van de serre”

1965 ∙ Piet II (Bekkers)

“Doog allemaol mit Prins Pit, en veer zitte nörges mit”

1964 ∙ Walter I (Durawski)

“Mer ich bin ein Berger”

1963 ∙ Sjra I (Daemen)

“Maak spas en plezeer, mit ein good glaas beer”

1962 ∙ Jan I (Rutten)

“Insjödde en Alaaf”

1961 ∙ Jac I (van der Vorst)

“Jonk en Aad, laot gaon, veul plezeer en laot der geine sjtaon”

1960 ∙ Gerrit I (Frenken)

“Mit Gerrit van Frenken drie daag beerkes tenken”

1958 ∙ Piet I (Smits)

“Berggeite en Berggeitjes, laot gaon laot gaon, aswoonsdig is ’t gedaon”

1954 ∙ Ton I (Smeets)

“Veul sjpas en plezeer op ein nette meneer”

1952 ∙ Tjeu I (Hendriks)

“Zes en driekwart veur de luis”