Bestelformulier Vastelaovesgazet

Leef Vastelaovesvrunj,

Veur ’t 33e jaor komme veer es CV de Berggeite biej uch naeve de deur om ós Vastelaovesgazet ’t Wasjwief te verkoupe. Dit jaor op zaoterdig 21 jannewari. Zeet geer neet toes of höb geer ós gemis? Bèsjtel dan noe uch Vastelaovesgazet online en ontvang ze GRATIS toes inne bus!

Vul òngersjtaond formelier in:

Op dit mailadres zult geer van òs ein betaalverzoek ontvange.
Op dit adres zulle veer de vastelaovesgazet bezorge.